DİYARBAKIR TEKSTİL İHTİSAS OSB (TEKSTİLKENT) PROJESİ

BAŞVURU KLAVUZU İNDİR ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ

Diyarbakır Valiliğinin koordinasyonu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Güneydoğu Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)'nın destekleri ile Diyarbakır'da Tekstilkent kurulması ile ilgili çalışmalara 2012 yılında başlanmıştır.

Mera vasfındaki alanın hazine adına tescil edilmesi, yer seçimi süreci, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması işi, ÇED Raporu süreçleri tamamlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü 11 Mayıs 2016 tarihinde onaylanarak tüzel kişilik kazanmıştır.

Diyarbakır-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan ve 129 ha alana sahip Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi şehir merkezine yaklaşık 12 km mesafede yer almakta olup şehir merkezi ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi arasında konumlanmaktadır.

Parselasyon planı ve altyapı proje çalışmaları devam etmekte olup 2018 yılı başında bu çalışmaların tamamlanması ve 2018 yılı içinde de altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Tekstil İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesi ile beraber, bünyesindeki tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon işletmelerinde yaklaşık 7.500 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. 3.500-20.000 m2 arasında değişen büyüklüklerde 105 adet sanayi parseli bulunmaktadır.

Tekstil İhtisas OSB Yerleşim Planı